Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
Zendegi
   
 

زندگی نامه

در سال هزار و سیصد و چهل و دو در تهران به دنیا آمدم . از سال ۱۳۶۰فراگیری موسیقی را آغاز کرده ام و هفت سال از محضر استادانی چون جلال ذوالفنون ، هوشنگ ظریف و رضا قاسمی  و محمد بهارلو بهره می‌بردم . در سال ۱۳۶۶ کتاب اول (آموزش سه تار) استاد ذوالفنون را تحریر و برای چاپ آماده کردم. امری که بعدها با انتشار دو کتاب دیگر از این مجموعه ادامه پیدا کرد و در سال ۸۱ دو کتاب اول و دوم این مجموعه را مجددا بازنویسی نمودم.

  همچنین یک مجموعه سه جلدی از تصانیف قدیمی به نامهای «باد صبا» ، «خزان عشق» و «چشم نرگس» را برای تار و سه تار نشر داده ام و کتاب «ردیف میرزا عبدالله برای سه تار» هفتمین و مفصل ترین کتابی است که از بنده منتشر می‌شود.

  هرچند قدری با تار وعود آشنا هستم ولی ساز اصلی من سه‌تار است. کنسرت های متعددی بصورت گروه سه تار سرپرستی واجرا کرده ام که سی دی های  بلبل شوریده ، کوی جانان ، فریاد آسمان ،باغ تماشا و سودا زدگان  از آن میان منتشر شده اند. در زمینه تکنوازی سه تار نیز دو نوار چهارپاره و شور شهناز را به همراهی تمبک سیاوش اکبری اجرا نموده ام.

 از سال  هزار و سیصد و شصت و پنج به پیشنهاد استادم جلال ذوالفنون به تدریس سه تار اشتغال دارم که حرفه اصلی من است و در کنار آن کماکان به تالف کتاب و اجرای آثار گروهی و تکنوازی مشغولم .

 فعالیتهای گروهی من از سال هزارو سیصد و شصت و نه با گروه سه تار مشتاق آغاز شد که در جشنواره همان سال به عنوان گروه برگزیده شناخته شد و بعد با گروه همایون ، علی رستمیان و گروه عارف محمد موسوی ادامه پیدا کرد و در سال هزارو سیصد و هشتاد و  یک به گروه ذوالفنون به همراهی اساتید محترم هادی منتظری و مسعود حبیبی پیوستم .

 پس از در گذشت نابه هنگام استاد عزیزم جلال ذوالفنون در اردیبهشت نود و یک سرپرستی گزیده شاگردان مکتب او را در مراسم یادبودش به عهده داشتم که آثاری از آلبوم گل صدبرگ را به یاد استادمان اجرا نمودیم .